sửa máy chấm công tại bến lức.Máy chấm công TFT 800